LỜI NGỎ

GIAO LƯU - TRAO ĐỔI

Tài nguyên dạy học

Góp ý ...

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Photo
  Họ và tên Vũ Thị Tuyết Mai
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Chuyên viên Phòng
  Đơn vị phòng Giáo dục Phong Thổ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Điểm số 99 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đỗ Văn Hải
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học số 2 Sin Súi Hồ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật
  Điểm số 42 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Tuân
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/nguyentuan15n
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tông Qua Lìn
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 854 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Văn Hữu
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/lehuu1985
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường PTCS Giào San
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 1812 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thanh Bằng
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/lethanhbang1985
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tông Qua Lìn
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 883 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Mai Tùng
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/maitung_49bio
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phong Thổ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 870 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Việt Cường
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/vietcuongphonui1982
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học số 2 Sin Súi Hồ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên NGƯT. Nguyễn Văn Hoan
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học số 2 Sin Súi Hồ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Chi Bộ Ptdtnt Phong Thổ
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/chiboptdtntphongtho
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường PT DTNT huyện Phong Thổ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Điểm số 894 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Đình Cơ
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/nguyendinhco1981tb
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT huyện Phong Thổ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 1057 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Minh Tuấn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vàng Bó
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hà Lương Thanh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PTCS Nậm Xe
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Vật lý, Tin học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Thái Vương
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu Học Sin Súi Hồ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Điểm số 16191 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lò Văn Vương
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Sin Súi Hồ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đặng Đình Tứ
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/virutmaytinh
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học số 2 Sin Súi Hồ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 153 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lò Thuý Lương
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/minhphong2010
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Sin Súi Hồ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Điểm số 27 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lò Văn Lung
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/lolung81ssh
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học số 2 Sin Súi Hồ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Điểm số 38 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đặng Đình Tứ
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/tusinsuiho85
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học số 2 Sin Súi Hồ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 151 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Loan
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Sin Súi Hồ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lò Văn Vương
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/TaiVuong2010
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Sin Súi Hồ
  Quận/huyện Huyện Phong Thổ
  Tỉnh/thành Lai Châu
  Điểm số 43 (xem chi tiết)

  KN UDCNTT trong Quản lý & Dạy học

  � �� From Đức Thắng